I Ur och Skur Myllran

Samverkan med vårdnadshavare

Förskolan I Ur och Skur Myllran är en ekonomisk förening som drivs som ett föräldra- och personalkooperativ, detta innebär ett stort ansvar för all personal och alla familjer. Genom att ta gemensamt ansvar och driva förskolan tillsammans skapas glädje och ett tydligt mål som genererar samhörighet där barnen står i fokus. Det förväntas av alla familjer att ta ansvar för olika arbetsuppgifter som till exempel gräsklippning, trädgårdshjälp, styrelsearbete och andra saker som behöver åtgärdas både utomhus och inomhus.

frilufts2.png