I Ur och Skur Myllran

Friluftsverksamheter

Natur, miljö och hälsa varje dag! Med 30 års erfarenhet i ryggen (I Ur och Skur pedagogiken grundades 1985) utgår våra pedagoger från barnens behov, aktivitet, väder och vad som passar bäst att genomföra ute eller inne.

I Ur och Skur pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i förskolans läroplan. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen tillsammans med pedagoger som är närvarande. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Barnen får prova på olika friluftslivsaktiviteter och grundlägger friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där bland annat genom våra friluftsverksamheter: Knoppe, Knytte, Laxe och Mulle.

traupan.png

I Ur och Skur trappan, vår grund till att utbilda miljömedvetna individer

Denna bild beskriver processen att bli miljömedveten och natursäker, något som barnen får vara delaktiga i på I Ur och Skur Myllran. Grunden läggs genom trygghet och trivsel, om vi inte känner trygghet och trivsel ute kan vi inte gå vidare i trappan. Sen gäller det att vi har roligt tillsammans i naturen, med glädje kommer mycket gratis, det skapar lustfyllt lärande. Medvetenheten byggs på genom att vi ser på och iakttar naturen, vi undersöker tillsammans och tittar på det som vi upplever med hela kroppen. Barnen lär sig förstå sammanhang genom att vi kopplar ihop tidigare erfarenheter med ny kunskap och genom våra upptäckter. Vi ser sen vad människans roll har för betydelse för miljön och världen vi lever i, genom att göra medvetna val kan vi som individer påverka miljön.
De vuxna som är miljöengagerade har oftast varit mycket ute som barn!

frilufts2.png