I Ur och Skur Myllran

Välkommen till I Ur och Skur Myllran

I Ur och Skur Myllrans vision är att hålla högsta kvalitet på våra friluftsverksamheter genom små barngrupper, hög personaltäthet och hög kompetens.

Vi värnar om hållbar utveckling, en lugn och trygg miljö som stimulerar det livslånga lärandet hos barnet.


Myllran är en förskola med två avdelningar. Vi arbetar enligt Friluftsfrämjandets pedagogik om I Ur och Skur.
Vi vill erbjuda barnen en miljö som är både spännande, lärorik och som lockar till lek och upptäckter. På Myllran har vi en fantastisk naturtomt där fantasin får fritt utlopp. I vår närmiljö finns ett stort utbud av naturupplevelser. Ett av våra mål är att ge barnen en positiv naturkänsla och förståelse för sambanden i naturen. Vi arbetar aktivt med att barnen ska lära sig vara empatiska och aktsamma både mot varandra och mot allt som lever och växer. Ibland får vi frågan om vi alltid är ute. Det är vi inte, vi har också ett hus där vi erbjuder ungefär samma lek- och lärmaterial som de flesta andra förskolor.

I Ur och Skur Myllran
Ormanäs 102
243 91 Höör
Telefon: 0702068923
Sjukanmälan sms: 0702068923
E-post: info@myllran.se

frilufts2.png

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in