I Ur och Skur Myllran

Om oss

I Ur och Skur Myllran är en fristående förskola som startade år 2001 av engagerade föräldrar som ville ha ett utomhuspedagogiskt alternativ till sina barn. I Ur och Skur är samlingsnamnet för förskolor och skolor som är certifierade av Friluftsfrämjandet. Vi är en ekonomisk förening som drivs som ett föräldra- och personalkooperativ. Styrelsen består av tre föräldrar och två från personalgruppen. Föräldrarna får här insyn i verksamheten och blir delaktiga i besluten som rör förskolan. Våra styrelsemöten, som vi har cirka var sjätte vecka, är öppna för samtliga föräldrar.

Vår förskola ligger mitt i Skåne, i Ormanäs strax utanför Höör. Vi har närhet till Stenskogen, som är en blandskog med kuperad terräng. Cirka 400 meter från förskolan ligger Ringsjön och ett stenkast från tomten rinner en liten, liten å. Vår tomt är en fantastisk naturtomt som erbjuder det mesta. Här finns bland annat klätterträd, skogsdunge, grandunge, gräsytor, kojor, lekstugor och sandlådor. Här finns också en härlig sinnesträdgård som inkluderar en köksträdgård med odlingar.

Förskolan består av två avdelningar: Sandkakan för de yngsta barnen 1-3 år och Äventyret för barnen mellan 3-5 år. Sammanlagt har vi 31 barn inskrivna och vi är 7 pedagoger som arbetar här och vi har en egen kock som tillagar alla mat och bakar allt bröd på förskolan.

Praktiskt miljöarbete är något naturligt på I Ur och Skur, som att källsortera, kompostera, odla, återanvända och använda miljögodkända produkter. Vi pedagoger utgår från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen. Alla pedagoger har förutom sin pedagogiska utbildning även Friluftsfrämjandets ledarutbildningar varav Grundutbildning I Ur och Skur är en.

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund

Vi arbetar enligt förskolans läroplan, Lpfö98/10. Ett styrdokument som alla förskolor i landet måste följa.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnets behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”. Lpfö 18.

I läroplanen för förskolan (Lpfö 18) läggs stor vikt vid områdena: omsorg, lek, kommunikation och skapande, vidare lyfts hållbar utveckling och digitalisering som delar av utbildningen.

frilufts2.png